Coachen in de praktijk

Niets leukers dan mensen opleiden in mijn eigen vak. Regelmatig verzorg ik trainingen, intervisie en supervisie voor (beginnende) coaches, coachende managers en ook voor trainers.

Hoe leer je een praktisch intensief vak? Volgens mij zijn er verschillende wegen die naar Rome leiden. Onderzoek wijst uit dat volwassenen het best leren als ze dat ook op hun werkplek kunnen doen, steeds minder wordt automatisch voor het “classroom learning” gekozen. Ik geloof ook erg in gecombineerd leren, een mix van manieren, van theorie en praktijk, van individueel en klassikaal.

Mijn opleidingen zijn dan ook een combinatie van vormen van leren. Je deelt ervaringen in een groep, je bespreekt je praktijkervaringen en vragen in intervisie, je reflecteert op jouw rol in je vak en waar je tegenaan loopt in diepgaande supervisie en vooral…. oefenen en experimenteren.

Zo heb ik in 2019 voor diverse opdrachtgevers trainingen verzorgd die over coachen gingen, of waarin (leren) coachen een belangrijk onderdeel was. Een paar voorbeelden:

  • 24 teamleiders en afdelingshoofden van Gemeente Leidschendam-Voorburg getraind in Coachend leidinggeven zodat de zelfsturende teams van die Gemeente aan de slag kunnen met Opgavegericht Werken
  • 14 leidinggevenden van de Vrije Universiteit een half jaar begeleid in hun  groei als (coachende) manager binnen de VU
  • 160 high-potentials van FrieslandCampina richting gegegeven in hun persoonlijk leiderschap met coaching als een van de belangrijkste “good habits”
  • 20 high potentials van Aalberts Industries hebben geleerd hoe ze hun coachende vaardigheden konden inzetten in hun fabriek

Bekijk hier het uitgebreide CV van Kat Consult met daarin nog meer relevante trainingen en klanten.