Investering

Coaching heeft altijd een investering nodig. De hoogte van deze investering is afhankelijk van de wens en de duur van het traject. Er zijn verschillende mogelijkheden om coachingstrajecten vergoed te krijgen. Ik zet hieronder graag de mogelijkheden voor je op een rij. Hieronder staat uitgelegd wat je kunt doen om de coaching vergoed te krijgen:

1. CAO.  Er zijn in Nederland meer dan 900 actieve cao’s, met daarin vastgelegd de arbeidsvoorwaarden voor je sector. Veel werkgevers zien het belang van goede coaching in. Daarom is de kans aanwezig dat in jouw CAO een bedrag is opgenomen voor coaching. Win meer informatie in bij de HR manager van je organisatie of zoek online.

2. Personeelszaken. De afdeling Personeelszaken beschikt vaak over een opleidingsbudget voor de medewerkers van de organistie. Dit budget kan besteed worden aan onder andere coaching. Veel HR managers juichen het inzetten van coaching voor het personeel toe! Om via deze weg stappen te ondernemen raden wij aan contact te zoeken met je HR Manager en te weten te komen waar jouw coachingsbudget uit bestaat.

3. Belastingaftrek voor particulieren. Vaak kunnen kosten voor coaching en loopbaanbegeleiding afgetrokken worden van de belasting. Dit is mogelijk onder de post ‘studiekosten en scholingsuitgaven’. Er zijn een aantal voorwaarden aan deze aanpak verbonden. Meer informatie leest u op “De website van de Belastingdienst over belastingaftrek voor studiekosten” 

4. Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Mocht je een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben, dan is de kans groot dat het coachtraject vergoed wordt. Coaching heeft immers een gunstig effect op het weer arbeidsgeschikt krijgen van mensen. Win meer informatie in bij je verzekeraar.

5. UWV.  Kijk voor een actueel overzicht van de UWV subsidies op de website van het UWV. Via het UWV kun je bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor een interne jobcoach.

6. Particulier tarief.  Mocht je werkgever het traject niet betalen, dan bieden we ook de mogelijkheid om coachgesprekken te voeren voor het particuliere tarief van € 150,- per gesprek (exclusief BTW). Dit is mogelijk als er geen zakelijk coachbudget is, of als dit budget op is. In sommige gevallen wil de coachee langer doorgaan en meerdere gesprekken voeren. Ook dan kan de coachee overgaan op het particuliere tarief. Zo hoeft het traject niet afgebroken te worden.