Samenwerking met DNB

Een aantal voorbeelden:

Maart 2011 – 2020

• Beleidsadviseur Management Development De Nederlandsche Bank | Verantwoordelijk voor ontwikkelen en uitvoeren MD-beleid, met name opleiding en ontwikkeling van management (potentieel) 2011 en 2014
• Programmamanager en begeleider LeF-traject voor veelbelovende afdelingshoofden
• Redacteur en eindredacteur Management Time: visie op MD
• Begeleider intervisiegroepen van nieuwe managers