Heel Holland Coacht!

Kokende en bakkende liefhebbers op televisie, je kunt er bijna niet omheen. De enthousiaste amateurbakkers hebben heel Nederland aan het bakken gekregen. Een vergelijkbaar fenomeen lijkt aan de hand te zijn met coaches. De ene helft van Nederland coacht de andere helft en het aantal coaches groeit.

 

Geen beschermd beroep

Waar komt die groei vandaan? Een van de ontwikkelingen die we zien is dat het taboe op om hulp vragen langzaam aan het verdwijnen is. Steeds meer mensen durven hardop te zeggen dat ze baat hebben bij een coach. Iemand die ze helpt met de doelen die ze willen bereiken, die ze inspireert anders te kijken en te handelen, kortom die ze helpt in hun persoonlijke ontwikkeling.

De groei van het aantal coaches is ook deels te verklaren doordat iedereen zichzelf coach mag noemen. Of je nu wel of geen ervaring hebt, wel of niet opgeleid of gecertificeerd bent. Het is geen beschermd beroep. Dat maakt dat er elke week wel een paar coaches bijkomen.

Coach of vriendin

Toch is coachen echt een vak. Veel mensen voeren goede helpende gesprekken, als ouder, als collega, als vriend of vriendin. Een coach doet meer dan dat. Een coach confronteert bijvoorbeeld een coachee op een respectvolle manier met de patronen die hij ziet en hoort. Een coach luistert op een ander niveau, vanuit een soort helikopter en kijkt naar het gesprek, zonder oordeel. Vaak biedt een coach ook een ander perspectief op de situatie waar de coachee zelf al zo vaak over heeft nagedacht.

Is iemand coachable?

En zijn alle vragen op te lossen met coaching? Nee, natuurlijk niet. Het is belangrijk om goed te kijken of je iemand wel kan coachen. Om te bepalen of iemand coachable is, kun je het GAP-model gebruiken.

GAP-analyse: naar je gewenste situatie

Bij iedere coachee die bij je komt, kijk je als coach of je echt iets voor iemand kunt betekenen. Daarmee neem je jezelf als coach en ook je coachee serieus. Het GAP-model helpt om onderscheid te maken tussen iemand die wel en iemand die eigenlijk niet te coachen is.

Fase 1: Wil ik wel veranderen?

Soms komt iemand bij je die eigenlijk gestuurd is, het lijkt zijn baas goed dat hij “in coaching” gaat. Als de coachee niet zelf wil, hij is zich niet bewust van de gap tussen de huidige en gewenste situatie, er is kortom eigenlijk geen vraag, dan kun je niet direct gaan coachen. Vaak betrek je dan als coach de organisatie erbij: welke feedback krijgt deze persoon van zijn leidinggevende, van collega’s? Je kunt in deze fase feedback geven en soms confronteren, maar je biedt geen coaching. Er is immers geen echte vraag vanuit de coachee.

Fase 2: Zij moeten veranderen

Soms komt iemand bij je die wel door heeft dat er iets moet veranderen, maar hij wil er (nog) niet aan dat hij daar misschien een rol in heeft. Of erger: dat hij misschien zelf zal moeten veranderen. Ook dan is er nog geen coachvraag en zal je eerder een overtuigende rol hebben en schetsen wat de consequenties zijn van zijn gedrag. Als er bewustwording komt en een concrete coachvraag, dan verschuift de coachee naar fase 3 en kun je pas gaan coachen.

Fase 3: Hoe moet ik veranderen?

In deze fase kun je iemand goed coachen. Hij is zich bewust van de gap tussen huidige en gewenste situatie en wil graag weten hoe hij kan veranderen. Je gaat coachen op bewustwording, op acceptatie en/of op vaardigheden om doelen ook echt te bereiken. Je kan iemand helpen inzien wat hij doet wat niet effectief is, je kan iemand helpen om andere keuzes te maken. Je helpt iemand kortom weer aan regie over zijn (werkende) leven.

Fase 4: Ik ben aan het veranderen

Ook in de vierde fase kun je iemand coachen. De coachee is al aan het veranderen, is daartoe ook bereid, maar ervaart hoe lastig dat kan zijn. Hij vervalt afentoe in oude gewoontes en oud gedrag. Je coacht op (her)vinden van vertrouwen en je helpt de coachee om successen te vieren.

Centrale Coach Intensive

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer tips en handige praktische modellen? Dit najaar start voor het eerst de beproefde en gecertificeerde  Coach Intensive Opleiding     in Gelderland. Na zes jaar in Amsterdam, is de opleiding nu ook in het centrum van het land te volgen. Kom naar de informatiebijeenkomst op 18 september, maak kennis met de opleider(s) en proef de sfeer van de .  de Gelderlandfabriek in Culemborg. Aanmelden kan    hier.