Learning and Development op hoger niveau

Denken in mogelijkheden

In 2015 werkte ik als consultant Learning & Development voor het Operational Center Amsterdam van Artsen Zonder Grenzen. De plaats van waaruit alle missies worden voorzien van HR-ondersteuning, financiele en operationele support.

Het team onder de loupe

Mijn opdracht was als volgt:

  • Maak een SWOT analyse van de training unit in de huidige omgeving;
  • formuleer samen met het team een updated Learning & Development strategie 2015-2019, aansluitend bij de MSF-OCA strategie;
  • beschrijf de gewenste situatie, noodzakelijk om de strategische doelen uit het strategisch plan 2015-2019 te bereiken;
  • definieer acties die het team van de huidige ‘As Is’ situatie naar de gewenste ‘To Be’ situatie brengen en zet hiervoor een implementatieplan op;
  • Beschrijf in dit implementatieplan de benodigde middelen (mensen, budget) en geef aan welke voordelen de veranderingen hebben voor de mensen en de organisatie MSF.

Teamcoaching

Samen met het team hebben we in diverse teamsessies, apart geformeerde werkgroepen, en in co-productie met directieleden en hoofd HR hard gewerkt aan het resultaat. Een mooi resultaat. Per 1 augustus 2015 is de training unit een aparte Learning & Development Department geworden, los gepositioneerd, direct vallend onder de directie. Per  1 januari 2016 heeft het team goedkeuring om 5 nieuwe mensen aan te nemen, om aan de groeiende vraag van leerinterventies op het hoofdkantoor en in het veld te voldoen. Wat we gevraagd hebben in het implementatieplan, hebben we ook gekregen.

Veranderen is leuk

2016 werd een mooi jaar voor de afdeling. Veel sessie hebben we gewijd aan “blue sky thinking”. Als je groot denkt, hoe zou de L&D toekomst voor MSF er dan uit zien? Dat denken in mogelijkheden is nu realiteit geworden. Zo is veranderen leuk!

“Nicolette joined us at a particularly sensitive point in time, yet she managed to gain confidence and credibility of the team very quickly. As a Consultant she was tasked with the delivery of a vision and strategy for our learning function. Using a very inclusive approach, Nicolette ensured broad ownership for a recommendation that was stretching ambitions of all involved. Through individual and team coaching, Nicolette was instrumental in a change process that has proven to be a critical success factor in the further development of our support organisation. Nicolette knows how to adapt to her environment, without loosing her signature approach, key words being: open, learning, accountable and driven. A pleasure to work with! “
February 3th, 2016

Els Niehaus, Director Projects, Resources & Organisation at Médecins sans Frontières / Artsen zonder Grenzen