Klanten & Projecten

Klanten in de profit-sector

Interim Global Talent Officer bij FrieslandCampina
Programma manager Leading to Succeed en Taking the Lead, twee global leadership programma’s  van gemiddeld 1 jaar, opgezet in samenwerking met Ashridge Business School uit Engeland.  Opzetten en uitvoeren van procedures en beleid rondom selectie, doorstroom en uitstroom (opvolgingsplanning) van de high potentials van FrieslandCampina wereldwijd. Mede-ontwerpen van strategie rond talent management voor FrieslandCampina wereldwijd.  Programma heeft de Golden Award van de EFMD gewonnen in 2014. Meer lezen: FrieslandCampinaAshridge_EFMDAward2014

 

 

 

 

Visie op coaching ontwikkeld en vertaald naar trainingsprogramma’s voor managers bij H.J. Heinz

Visiebijeenkomst en training gestart bij de Europese top van Heinz, visie en uitwerking ervan vertaald naar een tweedaagse praktisch trainingsprogramma voor alle managers van H.J. Heinz. Rol: ontwikkelaar, procesbegeleider en trainer vanuit Vergouwen Overduin BV

Procesbegeleider/trainer HR-adviseurs van KPMG

Doel van het traject was om Partner in Business te worden. Centraal stond de persoonlijke stevigheid als strategisch adviseur. Adviseurs hebben de stap gemaakt van operationeel advies “u vraagt wij draaien” naar een proactieve adviseur die meedenkt en vooruit denkt. Met praktijkprojecten is getoetst of de geleerde houding, kennis en vaardigheden in de praktijk ook worden toegepast. Procesbegeleider vanuit Vergouwen Overduin BV

Opzetten coachpoule bij diverse organisaties (ING, Vergouwen Overduin BV)

Opzetten poule met coaches. Beschrijven van selectie van coaches, coaches selecteren volgens vastgestelde criteria en bewaken kwaliteit. Helder maken van de procedure op intranet en de uitgangspunten van de visie op coachen vertalen naar een praktisch en bruikbaar instrument waar mensen hun eigen coach snel kunnen vinden. Programmamanager vanuit Vergouwen Overduin BV

Klanten in de non-profit en de not-for-profit-sector

programmamanager twee potentialprogramma’s bij De Nederlandsche Bank

communicatie en stakeholdermanagement. Design en co-creatie individueel maatwerkprogramma.

interim Beleidsmedewerker Management Development bij De Nederlandsche Bank

Opzetten en uitvoeren van MD- en expertopleidings- en ontwikkelprogramma’s in samenspraak met interne opdrachtgevers. Begeleiden van de instroom en uitstroom: welke mensen selecteren we en welke criteria hanteren we? In gesprek met directie om managementpotentieel gemotiveerd en mobiel te houden. Daarnaast ontwikkeling van een expertprogramma om ook het expertpotentieel een maatwerktraject te bieden om zich verder te ontwikkelen.

Professionaliseringstraject adviseurs bij Probiblio

Adviseurs voorbereiden op hun nieuwe rol in de organisatie die steeds zakelijker wordt. Probiblio moet zich gaan redden zonder subsidie. Adviseurs klaarstomen voor het voeren van acquisitiegesprekken, het schrijven van offertes, zich profileren als partner in het adviestraject met de klant en afbakenen van verantwoordelijkheden. Begeleiding, intervisie en beoordeling van de adviseurs en loopbaanbegeleiding en coaching waren de uitgevoerde rollen, uitgevoerd vanuit Vergouwen Overduin BV

Update van vaardigheden voor ervaren coaches bij Stichting NOA

Ervaren coaches hebben kennis gemaakt met Nicolettes visie op coachen en deze in de praktijk geoefend. Vier stappen in een coachingstraject zijn doorlopen, met alle vaardigheden die in elk van de stappen nodig zijn. Deelnemers hebben kennisgemaakt en geexperimenteerd met diverse coachingsmethodieken zoals Voice Dialogue, GROW-model en Transactionele Analyse. Procesbegeleider/trainer vanuit Vergouwen Overduin BV.


Een uitgebreider CV